Thân gởi các bạn sinh viên,

 
Theo kế hoạch Khoa CNTP sẽ tổ chức cho sinh viên hệ tín chỉ báo cáo khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 9/2016 vào thời gian dự kiến như sau:
 
- Thời gian nộp báo cáo từ ngày 06-07/9/2016.
- Thời gian dự kiến báo cáo từ ngày 15-16/9/2016.

Do đó, đề nghị các sinh viên có kế hoạch báo cáo khoá luận tốt nghiệp trong đợt tháng 9/2016 gặp Cô Bông để đăng ký báo cáo.
Thời gian đăng ký đến hết ngày 25/8/2016.

Số lần xem trang: 12101
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2 (16-09-2021)

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021 (27-08-2021)

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC (20-08-2021)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017 (16-08-2021)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020 (16-08-2021)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019 (16-08-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT (07-06-2021)

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021 (02-06-2021)

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021" (28-05-2021)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021 (17-05-2021)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai bốn sáu ba

Xem trả lời của bạn !