Thống kê


Đang xem 44
Toàn hệ thống: 1148
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

1) Học bổng được tài trợ bởi các Giáo sÆ° Đại học Wageningen, Hà Lan (4 suất)

  • Dành cho sinh viên năm nhất (Nhập học vào trường năm 2015) có kết quả học tập khá trở lên, hoàn cảnh gia Ä‘ình khó khăn; có ý chí phấn đấu để vÆ°Æ¡n lên trong suốt quá trình học tập;
  • Học bổng có thể duy trì cho các năm học tiếp theo nếu kết quả học tập tốt hÆ¡n;
  • Trị giá học bổng: 500 Euro/1 suất/1 năm học;
  • Hồ sÆ¡ xin học bổng: Đơn xin học bổng (nhấp chuá»™t để tải); giấy chứng nhận gia Ä‘ình khó khăn, há»™ nghèo; bảng Ä‘iểm.

 

2) Học bổng được tài trợ bởi ông Patrick Imburgia, công ty Mission Flavors and Fragrances, Inc., Hoa Kỳ (6 suất)

  • Dành cho tất cả sinh viên Khoa Công nghệ Thá»±c phẩm có kết quả học tập khá trở lên, hoàn cảnh gia Ä‘ình thật sá»± khó khăn; có ý chí phấn đấu để duy trì kết quả học tập khá/giỏi;
  • Trị giá học bổng: 500 USD/1 suất;
  • Hồ sÆ¡ xin học bổng: Đơn xin học bổng (nhấp chuá»™t để tải); giấy chứng nhận gia Ä‘ình khó khăn, há»™ nghèo; bảng Ä‘iểm.

! Hồ sÆ¡ xin học bổng ná»™p về Văn phòng Khoa Công nghệ Thá»±c phẩm đến 16g00 ngày 16/09/2016.

 Các bạn sinh viên khó khăn thật sá»± nhÆ°ng chÆ°a xác nhận được gia Ä‘ình khó khăn từ Phường/Xã vẫn khuyến khích ná»™p hồ sÆ¡.

Số lần xem trang: 12522

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021"

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Xem thêm ...