Thống kê


Đang xem 45
Toàn hệ thống: 1161
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Gá»­i sinh viên,

Do Ä‘iều kiện doanh nghiệp nên Công ty cổ phần thá»±c phẩm Sun do chỉ tiếp nhận được 26 sinh viên tham gia Rèn nghề 1 trong thời gian từ 03/7 - 03/8/2017 tại công ty Sun do.

            logo sundo

CÔNG TY Cá»” PHẦN THá»°C PHẨM

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    SUN DO

Độc lập – Tá»± do – Hạnh phúc

                   ----o0o----

----o0o----

 

 

 

Tp.HCM ngày 20 tháng 06 năm 2017,

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THá»°C TẬP RÈN NGHỀ

 

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

NÄ‚M SINH

GIỚI TÍNH

1

15125172

TrÆ°Æ¡ng Công Phi

20/10/1996

Nam

2

15125052

Trần Thị Trúc Giang

27/07/1997

Nữ

3

15125110

Phạm Thị Ngọc Linh

20/04/1997

Nữ

4

15125056

Lê Nguyá»…n Thanh Hằng

20/06/1997

Nữ

5

15125053

Cao Thị Thu Hà

280/5/1997

Nữ

6

15125078

Huỳnh Diễm Hương

25/11/1997

Nữ

7

15125008

Lê Thị Thục Anh

19/03/1997

Nữ

8

15125074

Võ Thị Hồng

01/09/1997

Nữ

9

15125131

Đỗ Thị Kim Ngân

27/01/1997

Nữ

10

15125211

Lê Thị Thu Thảo

18/11/1997

Nữ

11

15125202

Tăng Thành Thái

05/08/1996

Nam

12

15125007

Nguyễn Văn Đăng

19/10/1996

Nam

13

15125152

Lê Thị Nhi

11/10/1997

Nữ

14

15125151

Huỳnh Thị Kim Nhi

20/04/1997

Nữ

15

15125103

Ngô Thị Mỹ Duyên

15/05/1997

Nữ

16

15125042

Trần Thị Huế

02/08/1997

Nữ

17

15125075

Đồng Thị Hạnh Linh

08/09/1997

Nữ

18

15125007

Hoàng Quốc Anh               

17/02/1997

Nam

19

15125180

Trần Thái Duy Quang     

15/10/1997 

Nam

20

15125206

Nguyễn Thị Phương Thanh

29/09/1997

Nữ

21

15125278

Trịnh Ngọc Tuyền          

16/04/1997

Nữ

22

15125248

Huỳnh Thị Tiến                

 15/11/1997

Nữ

23

15125281

Nguyá»…n Thị Hồng Vân    

25/10/1996

Nữ

24

15125260

Lê Huyền Trang

06/09/1996

Nữ

25

15125217

Võ Thị Lệ Thiên

28/10/1997

Nữ

26

15125182

Nguyá»…n Thị Kim Quyên

29/12/1997

Nữ

Những sinh viên không có tên trong danh sách vui lòng chuyển sang công ty khác.

Thời gian phản hồi về khoa trÆ°á»›c ngày 29/6/2017, email nhận đăng ký Rèn nghề là kcntp@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 12648

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021"

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Xem thêm ...