Thống kê


Đang xem 54
Toàn hệ thống: 1634
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Tầm nhìn

Đến năm 2020, Khoa Công Nghệ Thá»±c Phẩm sẽ là má»™t trong những trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ xuất sắc nhất và là nÆ¡i cung cấp nguồn nhân lá»±c được Ä‘ào tạo tốt và có trình Ä‘á»™ cao cho ngành Công Nghệ Thá»±c Phẩm tại Việt Nam.

Sứ mạng

Khoa Công Nghệ Thá»±c Phẩm cung cấp các chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tiến bá»™ và hiệu quả, Ä‘áp ứng nhu cầu của người dân Nam Bá»™ và Ä‘em lại lợi ích cho đất nÆ°á»›c.

Mục tiêu giáo dục của Khoa Công Nghệ Thá»±c Phẩm

1.    Äào tạo nguồn nhân lá»±c được trang bị các phẩm chất tiên tiến: nắm vững kiến thức chuyên môn, có kỹ năng thá»±c hành thành thạo và kỹ năng ứng dụng tốt Ä‘áp ứng cho nhu cầu phát triển của đất nÆ°á»›c, theo kịp nhịp Ä‘á»™ phát triển của các nÆ°á»›c trong khu vá»±c và trên thế giá»›i;

2.    Tạo dá»±ng chÆ°Æ¡ng trình chuẩn má»±c quốc tế đủ sức cạnh tranh vá»›i trào lÆ°u du học á»Ÿ nÆ°á»›c ngoài và thu hút sinh viên nÆ°á»›c ngoài trong khu vá»±c vào học tập tại ĐHNL;

3.    Trở thành má»™t Ä‘Æ¡n vị Ä‘ào tạo có ảnh hưởng tích cá»±c đối vá»›i sá»± phát triển trong lÄ©nh vá»±c công nghiệp thá»±c phẩm và Ä‘i đầu trong các thành tá»±u nghiên cứu thuá»™c lÄ©nh vá»±c này trên phạm vi cả nÆ°á»›c và khu vá»±c.

Triết lý giáo dục

Khoa Công Nghệ Thá»±c Phẩm áp dụng lý thuyết kiến tạo, trong Ä‘ó sinh viên Ä‘óng vai trò trung tâm:

1) Quá trình học tập chỉ thá»±c sá»± diá»…n ra khi người học chủ Ä‘á»™ng học tập;

2) Người học tá»± xây dá»±ng kiến thức của mình thông qua những trải nghiệm thá»±c tế và phân tích phản hồi trên những trải nghiệm Ä‘ó.

Số lần xem trang: 162

Tầm nhìn - Sứ mạng - Mục tiêu giáo dục và triết lý giáo dục của Khoa Công Nghệ Thực Phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN của Chương trình Tiên tiến khoa Công nghệ thực phẩm