Thống kê


Đang xem 19
Toàn hệ thống: 1037
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 "ChÆ°Æ¡ng trình trao đổi sinh viên tại Đài Loan 2020-2021" (PAX: Program of Academic Exchange) của Trường Đại học Quốc gia Chung Hsing (NCHU)

 

Thời gian du học: Học kỳ Mùa Thu (09/2020 - 01/2021), Học kỳ Mùa Xuân (02/2021 – 06/2021), Học kỳ 1 năm (09/2020 – 06/2021).

 

NCHU sẽ cấp học bổng cho 02 sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. 

Sinh viên tham dá»± sẽ được gì? 

- Miá»…n học phí (không bao gồm phí bảo hiểm bắt buá»™c và chá»— ở)

- Miá»…n phí học tiếng Trung CÆ¡ bản

- Mức há»— trợ sinh hoạt phí hàng tháng sẽ được Trường NCHU quyết định dá»±a trên ngân sách và trình Ä‘á»™ của sinh viên.

 

Để ná»™p Ä‘Æ¡n tham gia chÆ°Æ¡ng trình, sinh viên cần phải có ThÆ° giá»›i thiệu của phòng Hợp tác Quốc tế. Vì vậy, sinh viên có nguyện vọng vui lòng phản hồi về Khoa CNTP qua email: ntpthuy@hcmuaf.edu.vn trÆ°á»›c ngày 17/03/2020 cho học kỳ Mùa Thu và trÆ°á»›c ngày 28/09/2020 cho học kỳ Mùa Xuân. Sinh viên phản hồi các thông tin sau:

     1. Họ và tên

     2. MSSV

     3. Bản scan há»™ chiếu (còn hiệu lá»±c)

     4. Bản scan chứng chỉ Anh văn

     5. Dá»± kiến đăng ký học kỳ nào?

 

 Hạn cuối Khoa gá»­i Tờ trình đề cá»­ sinh viên:

+ Đối vá»›i học kỳ Mùa Thu (09/2020-01/2021): 19/03/2020

Đối vá»›i học kỳ Mùa Xuân (02/2021- 06/2021): 01/10/2020

Hạn cuối phòng Hợp tác Quốc tế đề cá»­:

+ Đối vá»›i học kỳ Mùa Thu (09/2020-01/2021): 02/04/2020

Đối vá»›i học kỳ Mùa Xuân (02/2021- 06/2021): 15/10/2020

Hạn cuối sinh viên ná»™p hồ sÆ¡:

- Sau khi xác nhận thÆ° đề cá»­, trường NCHU sẽ cung cấp cho sinh viên được đề cá»­ ID và password để đăng kí ná»™p Ä‘Æ¡n online.

- Thời gian nộp hồ sơ:

+ Đối vá»›i học kỳ Mùa Thu (09/2020-01/2021): 06/04/2020 - 20/04/2020

Đối vá»›i học kỳ Mùa Xuân (02/2021- 06/2021): 15/10/2020 - 31/10/2020

- Sinh viên phải ná»™p hồ sÆ¡ trá»±c tuyến và gá»­i hồ sÆ¡ gốc.

 

LÆ°u ý: Trường NCHU chỉ nhận để cá»­ má»™t lần cho má»™t năm học. Do Ä‘ó, Ä‘Æ¡n xin cho má»™t học kỳ hoặc năm học 2020 – 2021 sẽ có cùng deadline.

Để biết thêm thông tin chi tiết, sinh viên tải file Ä‘ính kèm bằng Tiếng Anh tại Ä‘ây.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ vá»›i văn phòng Khoa CNTP - Nhà Cẩm Tú. 

Số lần xem trang: 12596

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021"

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Xem thêm ...