Thống kê


Đang xem 35
Toàn hệ thống: 1188
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Danh sách sinh viên đăng ký báo cáo KLTN trong tháng 7/2020.

 
- Sinh viên đăng ký chính thức (tên đề tài, tên GVHD) đến ngày 03/7/2020. Sinh viên đăng ký tại Văn phòng khoa CNTP (gặp cô Bông).
 
- Thời gian ná»™p báo cáo KLTN từ ngày: 10/7/2020. Sinh viên ná»™p khóa luận tại Văn phòng khoa CNTP (gặp cô Bông).
 
- Thời gian báo cáo dá»± kiến từ ngày 23-24/7/2020.

Số lần xem trang: 12525

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021"

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Xem thêm ...