Danh sách sinh viên đăng ký báo cáo KLTN trong tháng 7/2020.

 
- Sinh viên đăng ký chính thức (tên đề tài, tên GVHD) đến ngày 03/7/2020. Sinh viên đăng ký tại Văn phòng khoa CNTP (gặp cô Bông).
 
- Thời gian nộp báo cáo KLTN từ ngày: 10/7/2020. Sinh viên nộp khóa luận tại Văn phòng khoa CNTP (gặp cô Bông).
 
- Thời gian báo cáo dự kiến từ ngày 23-24/7/2020.

Số lần xem trang: 12121
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2 (16-09-2021)

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021 (27-08-2021)

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC (20-08-2021)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017 (16-08-2021)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020 (16-08-2021)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019 (16-08-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT (07-06-2021)

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021 (02-06-2021)

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021" (28-05-2021)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021 (17-05-2021)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm tám năm hai

Xem trả lời của bạn !