Danh sách sinh viên đăng ký báo cáo KLTN trong tháng 7/2020.

 
- Sinh viên đăng ký chính thức (tên đề tài, tên GVHD) đến ngày 03/7/2020. Sinh viên đăng ký tại Văn phòng khoa CNTP (gặp cô Bông).
 
- Thời gian nộp báo cáo KLTN từ ngày: 10/7/2020. Sinh viên nộp khóa luận tại Văn phòng khoa CNTP (gặp cô Bông).
 
- Thời gian báo cáo dự kiến từ ngày 23-24/7/2020.

Số lần xem trang: 11823
Điều chỉnh lần cuối:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT (07-06-2021)

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021 (02-06-2021)

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021" (28-05-2021)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021 (17-05-2021)

Danh sách cảnh báo học vụ HK I năm 2020 - 2021 (19-04-2021)

Quỹ học bổng Shirota 2021 (11-03-2021)

Hội nghị tổng kết NCKH và chuyển giao công nghệ Khoa CNTP Năm học 2020-2021 (28-01-2021)

Danh sách SV báo cáo rèn nghề 2 (Đà Lạt) ngày 29.01 (20-01-2021)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHẤM BÁO CÁO RÈN NGHỀ 1 CHO SINH VIÊN - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021 (28-12-2020)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2020-2021 (21-12-2020)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám hai ba không

Xem trả lời của bạn !