Thống kê


Đang xem 31
Toàn hệ thống: 1169
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ - buá»™c thôi học trong học kỳ I năm học 2020 – 2021 do vi phạm quy chế học vụ. (Sinh viên có Ä‘iểm trung bình chung thấp hÆ¡n quy định hay không đăng ký môn học trong học kỳ I năm học 2020 – 2021)

Các sinh viên có tên trong danh sách bị cảnh báo học vụ cố gắng cải thiện kết quả học trong các học kỳ sau hoặc Ä‘iều chỉnh nếu có sai sót trong kết quả xét (trường hợp thay đổi Ä‘iểm trung bình chung do cập nhật Ä‘iểm các học phần còn thiếu, sinh viên đối chiếu kết quả học tập trên web).

Danh sách cảnh báo học vụ HK I năm 2020 - 2021.

 

Sinh viên nếu có thắc mắc phản hồi về Giáo vụ Khoa (Phòng 203, Nhà Cẩm Tú) đến hết ngày 25/4/2021. 

Số lần xem trang: 13025

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021"

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Xem thêm ...