Thống kê


Đang xem 58
Toàn hệ thống: 1536
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Sinh viên xem danh sách đủ Ä‘iều kiện tại Ä‘ây

Sinh viên xem danh sách KHÔNG đủ Ä‘iều kiện tại Ä‘ây

LÆ°u ý: SV kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, hoÌ£ tên, ngaÌ€y sinh, giới tính trong danh sách.

 

 Sinh viên Khoa Công nghệ Thá»±c phẩm làm theo hÆ°á»›ng dẫn bên dÆ°á»›i để liên hệ công ty thá»±c tập rèn nghề 1 và 2.

 Tuyển sinh

-           Tên chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo: ChÆ°Æ¡ng trình chất lượng cao (Kỹ sÆ°, chính quy)

-           Ngành Ä‘ào tạo: Công NghêÌ£ ThÆ°Ì£c Phẩm

Phê duyệt của Bá»™ GD&ĐT theo công văn Công văn số 5464/BGDĐT-GDĐH ngày 21 tháng 10 năm 2015.

 

 Hàng năm công ty Ajinomoto Việt Nam sẽ xét chọn giá»›i thiệu ứng viên nhận học bổng của tập Ä‘oàn Ajinomoto sang trường đại học Tokyo (Nhật Bản) học thạc sỹ. Mời các sinh viên ngành Công nghệ Thá»±c phẩm; ngành Sinh học; ngành Công nghệ sinh học đăng ký ứng tuyển.

Điều kiện: Ä‘iểm tích lÅ©y tốt nghiệp từ 3.2/4.0 trở lên; sinh viên dá»± kiến tốt nghiệp trong năm 2017 hoặc Ä‘ã tốt nghiệp và dÆ°á»›i 35 tuổi. 

Các bạn nào muốn ứng tuyển vui lòng cung cấp: họ tên, MSSV, thời gian tốt nghiệp, Ä‘iểm tích lÅ©y, email, số Ä‘iện thoại liên lạc vào email ntpthuy@hcmuaf.edu.vn từ nay đến trÆ°á»›c 23/12/2016. 

Xem chi tiết tại Ä‘ây 

Thông báo về cảnh báo học vụ và buá»™c thôi học, sinh viên xem danh sách tại : data/CANH BAO HOC VU_QD(1).pdf

data/BUOC THOI HOC_QD.pdf

Trường hợp sinh viên có nhu cầu tiếp tục học và có lý do chính Ä‘áng ảnh hưởng đến việc học, sv có thể làm Ä‘Æ¡n, xin xác nhận ở Khoa/Bá»™ môn và ná»™p về PĐT trÆ°á»›c ngày 01.11.2016 để Phòng tổng hợp trình BGH xem xét.

 Khoa CNTP sẽ nhận báo cáo rèn nghề của sinh viên khoá 2013, 2014 Ä‘ã đăng ký trong HK3 (15-16), vào thời gian cụ thể nhÆ° sau:
- Khoá 2013: từ ngày 20-21/9/2016.
- Khoá 2014: từ ngày 22-23/9/2016.
Địa Ä‘iểm: Văn phòng khoa CNTP (cô Bông)

 Gởi các bạn sinh viên kế hoạch báo cáo khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 6/2016, cụ thể nhÆ° sau:

 
- Thời gian ná»™p luận văn hạn chót vào ngày: 06/6/2016
 * LÆ°u ý: sinh viên ná»™p 3 cuốn tại VPK và phải có chữ ký của Giáo viên hÆ°á»›ng dẫn.
- Thời gian báo cáo luận văn tốt nghiệp dá»± kiến vào ngày 14-15/6/2016.
 
* Đính kèm theo là danh sách sinh viên đăng ký báo cáo KLTN, đề nghị sinh viên xem, nếu có thắc mắc phản hồi về Khoa đến hết ngày 20/5/2016.
Sau thời gian trên Khoa sẽ ra quyết định báo cáo chính thức.
 

DANH SÁCH SINH VIÊT TỐT NGHIỆP THÁNG 03/2016

 Sinh viên xem thông báo tại:data/THONG BAO LICH HOC QUAN SU 2015(1).pdf

 Sinh viên xem thông báo tại: http://pdt.hcmuaf.edu.vn/pdt-22253-1/vn/thong-bao-kiem-tra-thong-tin-ho-tich-dot-tot-nghiep-thang-6-nam-2015.html

Thân gá»­i các bạn sinh viên danh sách các bạn sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2015, sinh viên xem tại: data/biên bản xét tốt nghiệp đợt tháng 6-2015 new.pdf

 

Thân gởi các bạn sinh viên Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2015, xem tại link:
 
Đề nghị các bạn sinh viên xem, nếu có thắc mắc liên hệ Cô Bông để được giải Ä‘áp.
 
Thời gian phản hồi đến hết ngày 24/6/2015.

 

 

Danh sách sv bị cảnh báo học vụ và buá»™c thôi học học kì 1 - 21013/2014 Sinh viên xem thông báo tại Mail của lá»›p.

Trân trọng.

Phòng Đào tạo kính gá»­i sinh viên "Thông báo đăng ký nhu cầu học học kỳ 3 năm học 2013 - 2014"

SV xem ở file Ä‘ính kèm data/TB DK nhu cau 133.pdf

Phòng NCKH nay gia hạn thêm thời gian đăng ký đề tài, sinh viên có nhu cầu xem thông báo: data/Thong bao gia han dang ky de tai 2014.pdf