Thống kê


Đang xem 19
Toàn hệ thống: 1399
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

ChÆ°Æ¡ng trình khung áp dụng cho sinh viên khóa 2018 và 2019.

 Xem chi tiết tại từng chÆ°Æ¡ng trình.

           1. Bảo Quản Chế biến Nông sản Thá»±c phẩm: bitly.com.vn/7v9mc3

           2. Bảo Quản Chế biến Nông sản và Vi sinh Thá»±c phẩm: bitly.com.vn/0pkie7

           3. Bảo Quản Chế biến Nông sản Thá»±c phẩm và Dinh dưỡng Người: bitly.com.vn/o868hu

           4. ChÆ°Æ¡ng trình chất lượng cao ngành Công nghệ Thá»±c phẩm: bitly.com.vn/yofhgc

 

Số lần xem trang: 420

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021"

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Danh sách cảnh báo học vụ HK I năm 2020 - 2021

Xem thêm ...