Thống kê


Đang xem 19
Toàn hệ thống: 1416
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

ChÆ°Æ¡ng trình khung áp dụng cho sinh viên khóa 2014-2017

 Xem chi tiết tại từng chÆ°Æ¡ng trình.

           1. Bảo Quản Chế biến Nông sản Thá»±c phẩm: bitly.com.vn/knu47g

           2. Bảo Quản Chế biến Nông sản và Vi sinh Thá»±c phẩm: bitly.com.vn/gxurmd

           3. Bảo Quản Chế biến Nông sản Thá»±c phẩm và Dinh dưỡng Người: bitly.com.vn/kbq7y8

Số lần xem trang: 1182

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021"

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Danh sách cảnh báo học vụ HK I năm 2020 - 2021

Xem thêm ...